9 เมษายน 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ได้มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้ นางปทุมมาศ สิงห์คเชนทร์ บุตรของ นางประมูล ชนะกิจ สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 9841 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ด้วยโรคเลือดจางจากเบาหวาน

9 เมย 61 มอบค่าจัดการศพ นางประมูล ชนะกิจ สมาชิก ชพส