8 มกราคม 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยโสธร ได้มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ นายชัยรัชต์ ศรีวะรมย์ ทายาทของ นายประดิษฐ์ ศรีวะรมย์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 86399

นายประดิษฐ์ ศรีวะรมย์ สมาชิก ช.พ.ค.