7 มกราคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน สกสค.จ.ยโสธร เดือนมกราคม 2564_001