7 มกราคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

7 มกราคม 2563 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
และค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นายจำรัส มูลสาร ทายาท นางจุฬาลักษณ์ มูลสาร  สมาชิก
ช.พ.ค. เลขประจำตัว 570909 และสมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 337595 ที่ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563
ด้วยโรคตับวาย

7 มกราคม 2563 นางจุฬาลักษณ์ มูลสาร