7 มกราคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

7 มกราคม 2563 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ นายรุ่งวิทย์ วิวรรณพงษ์ ทายาท นางบุญยิ้ม วิวรรณพงษ์  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 81115 ที่ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ด้วยโรคไตวายเรื้อรัง

7 มกราคม 2563 นางบุญยิ้ม วิวรรณพงษ์