7 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพและเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
และเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ นางรำเพลิน พรหมจารีย์ ทายาท นางนฤมล พรหมจารีย์
สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 913340 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด

7 พฤษภาคม 62 มอบค่าจัดการศพ นางนฤมล พรหมจารีย์ สมาชิก ชพค