7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

7 พ.ย. 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ นางทองจันทร์ ชนะกิจ  ทายาท  นายอุดร ชนะกิจ  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 1075647 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่
4 พฤศจิกายน 2562 ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

7 พย 2562 นายอุดร ชนะกิจ