6 มิถุนายน 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค จำนวน 200,000 บาท ค่าจัดการศพ ช.พ.ส จำนวน 100,000 บาท ให้ นางกนกวรรณ เกษอินทร์ คู่สมรส นายนาวิน เกษอินทร์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 262034 สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 313842 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

6 มิย 61 มอบค่าจัดการศพ ชพค ชพส นายนาวิน เกษอินทร์