6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ นางรักรุ่ง พัฒน์วสันต์พร คู่สมรส นายชัยศักดิ์ พัฒน์วสันต์พร สมาชิก ช.พ.ส.เลขประจำตัว 50738
ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ด้วยเหตุสมองขาดออกซิเจนจากการสำลักอาหาร

นายชัยศักดิ์ พัฒน์วสันต์พร สมาชิก ชพส