5 พ.ค. 60 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายประมูล ศรีชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร และนายมณฑล ผาริโน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร ร่วมสัมมนาและลงนามข้อตกลงแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

112222

112502