5 พฤศจิกายน 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จังหวัดยโสธร ที่มีอายุเกิน 90 ปี

 5 พฤศจิกายน 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
ออกเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จังหวัดยโสธร ที่มีอายุเกิน 90 ปี  2 ราย ดังนี้

1. คุณยายบัวสอน ผองขำ สมาชิก ช.พ.ค.เลขประจำตัว 33311 อายุ 94 ปี
2. คุณยายอนงค์ พุฒิชาติ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 51932 อายุ 93 ปี

766984    766986

766987    766988