5 กันยายน 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ นางไพจิตร บุตรวงศ์ ทายาท นายบุญเนื่อง คัมภ์ทวี สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 90623 ถึงแก่กรรมด้วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

5 กันยายน 61 มอบค่าจัดการศพ นางบุญเนื่อง คัมภ์ทวี สมาชิก ชพค