4 เมษายน 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร ได้มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 100,000 บาท ให้ นางประนอม ทองแสง คู่สมรสของ นายณรงค์ ทองแสง สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 169830 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ด้วยโรคมะเร็งตับ

4 เมษายน 61 มอบค่าจัดการศพ ทายาท นายณรงค์ ทองแสง สมาชิก ชพส