5 เมษายน 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้ นางสนั่น ศรีวะวงศ์ คู่สมรสของ นายมนตรี ศรีวะวงศ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 249194 และสมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 217475 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ด้วยโรคมะเร็งตับ/ไตวายเรื้อรัง

5 เมษายน 61 มอบค่าจัดการศพ ทายาท นายมนตรี ศรีวะวงศ์ สมาชิก ชพค ชพส