4 มกราคม 2564 ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนกงาน สกสค.จ.ยโสธร เดือน มกราคม 2564_001