30 เมษายน 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

30 เมษายน 2563 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ นางเข็มเพ็ชร แสนสุทธิ์ ทายาท นายบุญเลิศ แสนสุทธิ์  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  356752  สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 217413 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ด้วยโรคเนื้องอกในกระเพาะอาหาร

นายบุญเลิศ แสนสุทธิ์ ชพค ชพส