30 เมษายน 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการวางแผนการเงิน ปี 2561 ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี นายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2561 – 2 พฤษภาคม 2561 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 150 คน

98103

98107

98099 98101 98106