30 มกราคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. และค่าใช้จ่ายศาสนพิธี

30 ม.ค. 62 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
และค่าใช้จ่ายศาสนพิธีศพ จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ นางภาวิดา แพงโสม คู่สมรส นายสมาน ศิริแสง สมาชิก ช.พ.ค.
เลขประจำตัว 124034 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 
ด้วยโรคหัวใจขาดเลือด

มอบเงินค่าจัดการศพ นายสมชาย แพงโสม new

มอบเงินค่าศาสนพิธี นายสมชาย แพงโสม new