30 มกราคม 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยโสธร ได้มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ นางปั่ง กุมภวา ทายาทของ นายพูนชัย กุมภวา สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 372142 ที่ถึงแก่กรรม

30 มค 61 มอบค่าจัดการศพ ทายาทสมาชิก ชพค นายพูนชัย กุมภวา