30 พฤษภาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพและเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
และเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี จำนวน  3,000 บาท ให้แก่ นางบุญลอง  รวมธรรม ทายาท นายนิมิตร  รวมธรรม
สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 753638  ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ด้วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

30 พฤษภาคม 62 นายนิมิตร รวมธรรม ค่าจัดการศพและค่าศาสนพิธี