30 ตุลาคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดยโสธร

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด เดือนตุลาคม 61