3 สิงหาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

3 สิงหาคม 2563 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
ให้แก่ นายกระเษม แก้วสิมมมา คู่สมรส นางเพ็ญศรี แก้วสิมมา สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 459273 ที่ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ด้วยโรคติดเชื้อไวรัส

3 สิงหาคม 63 นางเพ็ญศรี แก้วสิมมา