3 มกราคม 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร จ่ายเงินค่าจัดการศพให้กับ นายดำรัส ไศลบาท ซึ่งเป็นคู่สมรสของ นางวัฒนา ไศลบาท สมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 23320 ที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคเบาหวาน ด้วยเช็คจำนวนเงิน 100,000 บาท

นางวัฒนา ไศละบาท ชพส