29 มกราคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. และค่าใช้จ่ายศาสนพิธี

นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และค่าใช้จ่ายศาสนพิธีศพ จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ นางเสริมทรง ศิริแสง คู่สมรส นายสมาน ศิริแสง สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 109181 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ด้วยโรคปอดติดเชื้อ

มอบค่าจัดการศพ นายสมาน ศิริแสง

มอบค่าศาสนพิธี นายสมาน ศิริแสง