29 มกราคม 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยโสธร ได้มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ นางมะลัย แก้วหลวง ทายาทของ นายคำพันธ์ แก้วหลวง สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 222577 ที่ถึงแก่กรรม

29 มค 61 มอบค่าจัดการศพ ชพค นายคำพันธ์ แก้วหลวง