28 ธันวาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ และบำเพ็ญกุศลแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนกงาน สกสค.จ.ยโสธร เดือนธันวาคม 2563_001