27 เมษายน 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมชุมชนทำบุญทอดผ้าป่าซื้อที่ดินถวายย่าหล่า ณ ดอนย่าหล่า ชุมชนเทศบาล 3 และชุมชนย่าหล่าพัฒนา ถนนวิทยะธำรงค์ ซอย 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

357410