27 มีนาคม 2563 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

27 มีนาคม 2563  นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่
นางอภิวรรณ บุญทศ ทายาท นายกฤษณะ บุญทศ  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 887828 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ด้วยโรคอุบัติเหตุจราจร

27 มีนาคม 2563 นายกฤษณะ บุญทศ