27 ธันวาคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกับ สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ

27 ธค 2561 Big cleaning Day_001