27 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดยโสธร

113708