26 เมษายน 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดยโสธร

43255

97783

97785

97786