26 เมษายน 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจากคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดและคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัด เวลา 11.30 น. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร

97734

   97733

97732

97730

   97731

97729

97728