26 มีนาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพและเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
และเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ นางวัฒนา ครอบบัวบาน ทายาท นางคำป้อง อดกลั้น
สมาชิก ช.พ.ค. 
เลขประจำตัว 77488 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ด้วยโรคปอดติดเชื้อ

26 มีนาคม 62 มอบค่าจัดการศพ ชพค นางคำป้อง อดกลั้น