26 ธันวาคม 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ นายธัญญพิทย์ จินตประชา คู่สมรส นางนงลักษณ์ จินตประชา สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 201036 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ด้วยโรคมะเร็งตับ

26 ธันวาคม 61 จ่ายค่าจัดการศพ นางนงลักษณ์ จินตประชา