26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ได้มอบเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี

26 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร ได้มอบเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี วางหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศุพ นายสันติชัย ทาระพันธ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 753644 ที่บ้านเลขที่ 165 หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

นายสันติชัย ทาระพันธ์ 1

นายสันติชัย ทาระพันธ์ 2