26 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค.

26 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ น.ส.รุจิรา ทาระพันธ์ ทายาทของ นายสันติชัย ทาระพันธ์ สมาชิก ช.พ.ค.เลขประจำตัว 753644 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยโรคปอดติดเชื้อ

26 กุมภาพันธ์ 62 มอบค่าจัดการศพ นายสันติชัย ทาระพันธ์