25 มกราคม 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดยโสธร

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด เดือนมกราคม 61 2

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด เดือนมกราคม 61