25 ธันวาคม 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร วางพวงหรีดคารวะศพ นางนงลักษณ์ จินตประชา สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 201036

25 ธันวาคม 61 มอบหรีด นางนงลักษณ์ จินตประชา