23 มีนาคม 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ น.ส.ศศิธร คงไชย ทายาทของ นายพีระพงษ์ คงไชย สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 252815 ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ด้วยโรคเลือดเป็นกรด

นายพีระพงษ์ คงไชย