23 พฤษภาคม 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร ร่วมต้อนรับ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีกำหนดเดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาร้องเรียนและตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

23 พฤษภาคม 2561 นายเสนอเกียรติ  พราวศรี  ผอ.สกสค.จ.ยโสธร ร่วมต้อนรับ พลโท โกศล  ประทุมชาติ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มีกำหนดเดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาร้องเรียนและตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด ดังนี้
1. รายละเอียดของจำนวนสมาชิก  ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และการนำส่งเงินประจำเดือน
2. รายละเอียดของสมาชิกที่กู้เงินจาก ธนาคารออมสินตามโครงการ ช.พ.ค. ช.พ.ส. และปัญหาหนี้ไตรมาส
3. ปัญหาและข้อเสนอ

556294

556296

48565

48570

48559

48560

48567 48569