22 สิงหาคม 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบค่าจัดการศพ จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ นางอุดม ไพรบึง มารดา นายพิศาล ไพรบึง สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 1174411 ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

22 สค 61 มอบค่าจัดศพ ชพค นายพิศาล ไพรบึง