22 มกราคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

ร.ต.สิทธิศักดิ์ อสุชีวะ_001