22 มกราคม 2562 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และ ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้ นางสะอาด สายเชื้อ คู่สมรส นายพิพัฒน์ สายเชื้อ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 112543 / ช.พ.ส. เลขประจำตัว 47711 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด

855960

855961

855962