20 เมษายน 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้ นางวราภรณ์ ปั้นทอง ทายาทของ นางอุทัยวรรณ จำปาวงศ์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 92390 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 ด้วยโรคปปอดติดเชื้อ

20 เมษายน 61 มอบค่าจัดการศพ นางอุทัยวรรณ จำปาวงศ์ สมาชิก ชพค