20 มีนาคม 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพและเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
และเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ นางหนูติ๋ม ใจหาญ คู่สมรส นายพูลศักดิ์ ใจหาญ สมาชิก ช.พ.ค.
เลขประจำตัว 209313 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 ด้วยโรคสมองฝ่อวัยชรา

20 มีค 62 นายพูลศักดิ์ ใจหาญ 2

20 มีค 62 นายพูลศักดิ์ ใจหาญ 3