20 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร

20 พฤศจิกายน 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร
มีผู้เข้าร่วมประชุม 14 คน 

786347

786349    786351