20 ธันวาคม 2560 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 12/2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดยโสธร

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด เดือนธันวาคม 60 2

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด เดือนธันวาคม 60