20 ธันวาคม 2560 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเช็คเงินค่าจัดการศพให้ นางนิสัย กุลโท ซึ่งเป็นคู่สมรสของ นายโทน กุลโท ที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจโต เป็นสมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 274749 จำนวนเงิน 200,000 บาท และเป็นสมาชิก ช.พ.ส. เลขประจำตัว 137279 จำนวนเงิน 100,000 บาท

มอบค่าจัดการศพ ทายาท นายโทน กุลโท สมาชิก ชพค ชพส