2 เมษายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยโสธร มอบเงินค่าจัดการศพและเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จ.ยโสธร มอบค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
และเงินค่าใช้จ่ายศาสนพิธี จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ นางสาวศิริญาณิศา สมนึก ทายาท นางวัชรี สมนึก
สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 118016 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ด้วยโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

2 เมษายน 62 มอบค่าจัดการศพ ชพค นางวัชรี สมนึก