2 มีนาคม 2561 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผอ.สกสค.จังหวัดยโสธร จ่ายเงินค่าจัดการศพ จำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ทายาทของ นางบุญเสริม เดชรักษา สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 91991 ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจขาดเลือด มอบให้ นางอรวรรณ ดวงมณี เกี่ยวข้องเป็นบุตรตามระบุสิทธิ์

2 มีค 61 จ่ายค่าจัดการศพ ทายาท ชพค นายบุญเสริม เดชรักษา